21 Wajib Cancel SP Genap 2016/2017 [Update]
[ By : Dwi Krisbiantoro,M.Kom ] [ Time : 03:06 WIB]
Agustus
2017

Nama mahasiswa di bawah ini harap menghubungi loket BAUK untuk Cancel SP:

NO NIM NAMA KELAS KDMK
1 15.11.0188 PRAWITA WENING TI15D TI022
2 16.12.0201 JINNY SEPTIAMI SI16C SI104
3 16.11.0186 PANJI DWI SUWARNA TI16E TI006
4 16.11.0186 PANJI DWI SUWARNA TI16E TI001
5 15.11.0196 ROVI PURWANDARI TI15E TI022
6 15.11.0034 DIMAS BAGUS RADITYA TI15A TI021
7 15.11.0237 OFTRIAH TI15D TI022
8 15.11.0319 SITI AGNIAR ANGGELINA TI15D TI022
9 15.11.0111 DIAZ ADRIAN GUMINTANG TI15E TI022
10 14.11.0099 NANDA PUJIONO TI14B TI021
11 14.11.0130 RAHMAT MUGIYONO TI14B TI021
12 14.11.0096 DIYO MARDIYANTO TI14B TI021
13 14.11.0096 DIYO MARDIYANTO TI14B TI034
14 14.11.0063 RESTU AQOMUDIN TI14A TI023
15 14.11.0321 EDWIN AJI SAPUTRA TI14F TI034
16 14.12.0019 IFTI NUR BAETI SI14A SI128
17 14.11.0116 MAOLANA SETIA PUTRA TI14B TI031
18 14.11.0275 VIRLY MURIA HARLIN TI14E TI023
19 14.11.0082 IQBALUDDIN SYAM HAD TI14B TI027
20 14.12.0076 YULIAWAN ADI WIBOWO SI14B SI128
21 14.12.0089 ALIFIAN ARYO PRATAMA SI14B SI128
22 14.11.0071 MIFTAKHUL FAUZI TI14A TI023
23 14.11.0073 DANNY JAUZA MUSHAFFAR TI14A TI025
24 13.12.0176 ARSHINTA BUDI PUTRI SI13E SI145
25 13.12.0262 SEPTIANI MUFIDATUL LAELY SI13C SI146
26 13.11.0069 KHOERUN NUR FATMA TI13D TI045
27 12.12.0338 KHAMDI RESTU UTOMO SI12F SI132

 

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

5 Top Materi

5 Top Papers

===========================================